PHS-Architect

Arkitektfirmaet

Arkitektfirmaet er dannet i 1981. Uddannet på AAA Århus Arkitektskole. Firmaet har 1-3 medarbejdere og et bredt netværk. Firmaet har forestået over 1000 opgaver i det brede spekter som vist i eksempler.

Arkitektur

Arkitekturen er bredt funderet i traditioner og byggeskik. Herudover søges en brydning med de nye teknikker og materialer. Projekterne udføres med energioptimering, og fortløbende energiberegninger.

Have- og landskabsarkitektur

Landskabsarkitekturen behandler de større enheder med visioner for terrænreguleringer, beplantninger, lysninger, korridorer, vand, mm.

Havearkitekturen er tæt tilknyttet bygningsarkitekturen. Der lægges stor vægt på at samprojektere, så helhederne forstærkes. Derved opnås arkitektur som ikke devalueres.

Design

Design behandler grafiske udtryk, og detailtegner emner efter markant program. Designopgaver er meget forskellige, og kan ofte indeholdes i andre opgaver.

Totalrådgivning

Totalrådgivning er som navnet. Alle ovennævnte emner indarbejdes i det samlede projekt, og projektniveauet låses fast. I planlægning er udført flere lokalplaner. I totalrådgivningen udføres økonomiberegninger.